Jak długo trwa osuszanie budynku?

Woda jest jednym z największych zagrożeń dla trwałości i właściwego funkcjonowania wszystkich budynków mieszkalnych i użytkowych. Przenikając do wnętrza materiałów, z jakich są wykonane istotne elementy budowli, prowadzi do obniżania ich trwałości i wytrzymałości na obciążenia, a jednocześnie powoduje wychładzanie się wnętrza. Będzie również tworzyła środowisko sprzyjające rozwojowi grzybów pleśniowych. W sytuacji, gdy wskutek uszkodzenia hydroizolacji, awarii hydraulicznej lub zalania w wyniku podtopienia czy powodzi dojdzie do dłuższego kontaktu z wodą, niezbędne stanie się profesjonalne osuszanie budynków. W Rzeszowie usługami tego rodzaju zajmuje się firma Osuszanie Pro. Przyjrzyjmy się bliżej stosowanym technologiom i sprawdźmy, jak długo będzie trwała realizacja takiego zadania.

Jak osusza się budynki?

Istnieje wiele technologii osuszania budynków, które dobiera się w zależności od tego, jakie czynniki spowodowały kontakt z wodą oraz jaka była jego skala. Najczęściej stosowanym rozwiązaniem jest użycie osuszaczy powietrza. W grę wchodzą urządzenia kondensacyjne, które za sprawą specjalnego elementu schładzanego do bardzo niskiej temperatury powodują skraplanie się wilgoci zawartej w powietrzu. Proces ten prowadzi do przyspieszonego parowania wody znajdującej się wewnątrz elementów budynku, dzięki czemu struktura wewnętrzna materiałów ulega wysuszeniu. Inną opcją jest użycie osuszaczy adsorpcyjnych, gdzie wychwytywanie wody z powietrza zachodzi wskutek zastosowania substancji wiążącej chemicznie wodę. Możliwe jest też użycie nagrzewnic podających przesuszone powietrze czy wykorzystanie specjalnych iniekcji z chemikaliów powodujących wypieranie wody i proces krystalizacji zamykającej pory, co eliminuje zjawisko podciągania kapilarnego.

Jak długo może trwać proces osuszania budynku?

Czas trwania procesu osuszania jest uzależniony od tego, jak wiele wilgoci znalazło się wewnątrz elementów konstrukcyjnych obiektu, a także od stosowanej metody. W niektórych przypadkach efekty widać już po kilku godzinach, w innych niezbędne będą dłuższe, nawet wielodniowe zabiegi.