Czym jest kapilarne podciąganie wody i jakie ma skutki?

Przedłużający się kontakt z wodą i wilgocią ma niekorzystny wpływ na trwałość materiałów tworzących strukturę nośną każdego obiektu budowlanego, a także stanowiących jego wykończenie czy wyposażenie. Dzieje się tak z uwagi na zachodzące w takiej sytuacji reakcje chemiczne, a także wypłukiwanie niektórych składników czy procesy fizyczne polegające na kruszeniu materiału. Powodem zagrożenia ze strony wody może być awaria hydrauliczna, zalanie, ale też zjawisko podciągania kapilarnego zachodzące w wyniki uszkodzenia instalacji przeciwwodnych czy przeciwwilgociowych. Rozwiązaniem okaże się profesjonalne osuszanie budynków. W Rzeszowie usługami w tym zakresie zajmuje się firma Osuszanie Pro. Przekonajmy się, co warto wiedzieć o zjawiskach kapilarnych i ich eliminowaniu.

Na czym polega zjawisko kapilarnego podciągania wody?

Zjawisko podciągania kapilarnego wody zachodzi w materiałach porowatych, w których znajdują się otwory o niewielkiej średnicy, które są ze sobą połączone, tworząc ciągi o znacznej długości. Jest ono możliwe za sprawą występowania ciśnienia kapilarnego, które tworzy się na zakrzywionej powierzchni cieczy tzw. menisku, pojawiającym się wskutek występowania dużego napięcia powierzchniowego. Powoduje ono podnoszenie się poziomu wody wewnątrz znajdujących się w danym materiale „rurek”, które trwa aż do momentu, gdy ciężar słupa wody osiągnie wartość równą działającym na nią siłom powierzchniowym. Z uwagi na to, że chodzi tu o otwory o bardzo małej powierzchni, transport kapilarny może odbywać się na znaczne wysokości.

Jak radzić sobie z podciąganiem kapilarnym wody?

Sposobem na przeciwdziałanie podciąganiu kapilarnemu wody jest odcięcie jej dostępu do powierzchni danego elementu lub zmniejszenie porowatości konkretnego materiału. W praktyce wykonuje się to za sprawą iniekcji krystalicznej. Polega ona na nawierceniu otworów i wprowadzeniu preparatu, który zawiera odpowiedni środek blokujący pory np. aktywatora krzemianowego, który w obecności wody ulega krystalizacji, co zamyka kapilary i uniemożliwia transport wody.