5 zasad osuszania piwnic

Obecność wody przedostającej się do elementów konstrukcyjnych budynku będzie niepożądana, ponieważ niekorzystnie oddziałuje na ich stabilność oraz trwałość. Zawilgocone mury, posadzki lub stropy mają też słabe parametry termoizolacyjne. Poważnym zmartwieniem jest fakt, że woda i wilgoć tworzą doskonałe warunki do rozwoju grzybów oraz pleśni. Nie tylko niszczą one strukturę obiektu, ale także uwalniają toksyczne mykotoksyny, będące przyczyną wielu groźnych schorzeń. Problemy tego rodzaju w różnym stopniu dotykają poszczególnych części budynku, a ich największe natężenie występuje w kondygnacjach podziemnych. Rozwiązaniem okazuje się efektywne osuszanie piwnic. W Kielcach działania tego typu oferuje firma Osuszanie Pro. Przyjrzyjmy się temu nieco bliżej.

Kiedy piwnica potrzebuje osuszania?

Piwnica to część budynku szczególnie narażona na występowanie wody i wilgoci. Wynika to z jej usytuowania, które wiąże się z ryzykiem przesiąkania wód gruntowych przez ściany fundamentowe, a także podciągania kapilarnego przez podłogę. Do takich sytuacji dochodzi zwykle w wyniku uszkodzenia hydroizolacji pionowych lub poziomych albo ich niewłaściwego wykonania. Piwnica może być także łatwo zalana w rezultacie podtopienia, powodzi, a nawet szczególnie intensywnych opadów. Problemem mogą być również awarie hydrauliczne, ponieważ to w tym pomieszczeniu znajdują się często kotłownie, pompy i hydrofory, a także infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna.

Jak osusza się piwnice?

Piwnice to miejsca, gdzie zwykle wentylacja nie działa zbyt dobrze, a dodatkowo często nie ma w nich okien. W takich warunkach nie ma więc mowy o osuszaniu naturalnym. Wyjściem będzie zastosowanie jednej z metod suszenia wspomaganego. W grę wchodzi zastosowanie urządzeń emitujących promieniowanie mikrofalowe, a także działających za sprawą adsorpcji lub kondensacji. Możliwe jest także osuszanie gorącym powietrzem. W celu poradzenia sobie z uszkodzeniem hydroizolacji można też zdecydować się na wybranie iniekcji krystalicznej, która uszczelni przegrody zewnętrzne.